หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลเวียง

นายวิรัตน์ เวียงคำ
ประธานสภา

นางรัตติยา อ่อนนวล
รองประธานสภา
นายศุภชัย ใจดี
สมาชิกสภา
นายเจตร ประกาสิทธิ์
สมาชิกสภา
นายประเสริฐ ศรีคำ
สมาชิกสภา
นางยอด สติราษฎร์
สมาชิกสภา
นางพิศมรพัชญ์ จับใจนาย
สมาชิกสภา
นายศรีวรรณ ก้อนคำ
สมาชิกสภา
 
นายบรรจง ประกาสิทธิ์
สมาชิกสภา
นายสะอาด ธิต๊ะยา
สมาชิกสภา
นายวีระ วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภา
   
นายนิคม ทุ่นใจ
สมาชิกสภา