หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลเวียง

นายทอน ใจดี
ประธานสภา

นายแต่ง เวียงคำ
รองประธานสภา
นายทัตพงษ์ ใจดี
สมาชิกสภา
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล
สมาชิกสภา
นายทวน ใจดี
สมาชิกสภา
นายบูญลือ เย็นใจ
สมาชิกสภา
นางพิสมร จับใจนาย
สมาชิกสภา
นางยอด สติราษฎร์
สมาชิกสภา
 
นางใย เมืองมูล
สมาชิกสภา
นางรัตติยา อ่อนนวล
สมาชิกสภา
นายทรงพล เวียงคำ
สมาชิกสภา
   
นายวิรัตน์ เวียงคำ
สมาชิกสภา