++ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร 054-452-550 แฟ็กซ์ 0-5445-2204 ++
 
 

หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อมูลบริการประชาชน
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างบุคลากร
ผู้บริหารเทศบาล
 สภาเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาเทศบาล

 ติดตามและประเมินผลแผน

เทศบัญญัติ
 แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเวียง
 งบทดลอง
อำนาจหน้าที่เทศบาล
- อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

การบริหารทรัพยากรบุคค
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - ประกาศมาตราฐานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - พรบ.การสาธารณสุข
      - พรบ.ควบคุมอาคาร
      - พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งป
ลูกสร้าง
     -  พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
     -  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจาย ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการเงินการคลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราค
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรการภายในเพื่อป้อง
กันการทุจริต (ITA)
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
มาตรการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
 
 
หน่วยงานภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
รวมลิงค์น่าสนใจ
คนไทยดอทคอม
สมาคมพนักงานเทศบาล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
สันนิบาตเทศบาล
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ไทยตำบลดอทเน็ต
ท้องถิ่นดอทคอม
สำนักงานท้องถิ่น จ.พะเยา
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.พะเยา
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ลิงค์บริการ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
รายงานราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
ราคาหุ้น
หางาน
ดูดวง ทำนาย ทายทัก
ฟังเพลงออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
เล่นเกมส์
์ค้นหาเว็บ


 

 
 
บริการข้อมูล
               ค้นหา
รหัสไปรษณีย์ รหัสโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ คำขวัญ 76 จว.

                 ข้อมูลวันนี้
         ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

                ตรวจผล
        สลากกินแบ่งรัฐบาล 
สลากออมสิน สลาก ธกส.

              การเดินทาง
        การบินไทย นกแอร์
แอร์เอเชีย รถไฟ
รถไฟฟ้า BTS. บขส. 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขสมก.

             ราคาคอมฯ  
พันทิป J.I.B
Advice Thanni
DComputer TKcom

             ข้อมูลอื่นๆ
 
ทดสอบความเร็วNET
สวนดุสิตโพล
ดิกชันนารี่ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา
ห้องสมุด Online
ตางรางคะแนพรีเมียร์ชิพ
หนังใหม่
ฟOนต์.คอม

หางาน
          เปิดสอบ ก.พ.
 Appjob Narak     
Mesook

Update VirusScan
Mcafee Norton
 TrendMicro

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราคา
 
ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาส 3 ( เม.ย. 64 -มิ.ย. 64 )
ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาส 2 ( ม.ค.64-มี.ค. 64 )
ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.63)
ประกาศผลผู้ชนะจ้างขนย้ายกำจัดขยะ-เดือน-มิย.-กย.๒๕๖๓
ประกาศรายงานเปิดเผยผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในระบบ e-gp ประจำเดือน ธ.ค ๒๕๖๓
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคึัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย.๒๕๖๓)
ประกาศผลผู้ชนะจ้างขนย้ายขยะ-เดือน-มิย.-กย.63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ เม.ย.-มิ.ย.63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ ม.ค.-มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 1 ช่องทางเดียว ม.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 ม.9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำ คสล. ม.4 (หน้าบ้านนางแต๋งถึงหน้าบ้านนางจันทร์ทอง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ม.3 ม.4 (บ้านนายคำบง) และ ม.4 (หลังบ้านนายสถิต)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5 ม.8 ม.9 ม.10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ ต.ค.-ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ค.62-ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เม.ย.62-มิ.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.62-มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต.ค.61-ธ.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการเก็บขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ,๒,๖ และหมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาล
ตำบลเวียง (ห้องคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บ้านล้า หมู่๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่บ้านดอนไชย หมู่ ๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียง หมู่๖ เชื่อม
ต่อบ้านกว้าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียง หมู่๖ เชื่อม
ต่อบ้านปุ๊
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียง ประจำเดือนมกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๒
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง (ห้องคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลเวียง (ห้องคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้ยูคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพร้อมฝาปิด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา)(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดูดน้ำ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการชุมชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน จังหวัดสะอาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมอาชีพให้เสริมให้กับประชาชน (การปักผ้า)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านบ้านครัว (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม(1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม(3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่พ่อบ้าน (ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตักหน้าขุดหลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนา คูส่งน้ำ (คูดาดคอนกรีต) จุดที่ ๑ บ้านปี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านคือ หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลเวียง กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี พื้นที่บ้านคือ หมู่ที่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกั้นฝั่ง หมู่ที่ ๕ บ้านไชยพรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวพร้อมบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียง หมู่ที่ ๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการเปิดโลกทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันเหมือง ในพื้นที่บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๓๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๒๗ พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๑๙ พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงและประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๗๘ พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๑๘ พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๗ พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๕ จุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำบาดาล (Submersible pUmp)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ ๕ บ้านไชยพรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปี้ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลตำบลเวียงกับเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปี้ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลเวียงกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายพร้อมกำจัดขยะ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายพร้อมกำจัดขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถสรงน้ำพระพุทธรูป ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหรือต่อสายอินเตอร์เน็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายพร้อมกำจัดขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮและรถบรรทุก ๖ ล้อ พื้นที่บ้านล้า หมู่ที่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ Website (โดเมน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตในสำนักงานเทศบาลและระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน จำนวน ๒ ตัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์การจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง(2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียง หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลเวียง เชื่อมต่อบ้านกว้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียง หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลเวียง เชื่อมต่อบ้านปุ๊ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บ้านล้า หมู่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง (ห้องคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง ประจำเดือน มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)
 
 

 

ผู้บริหารเทศบาล
ด.ต.ทองอยู่ ใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
 
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เวปไซต์หน้าสนใจ
 
 
โทรทัศน์