เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอดเชื่อมต่อตำบลทุ่งผาสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอดเชื่อมต่อตำบลทุ่งผาสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์

อ่านต่อ