ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566)

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณซอยข้างบ้าน ผอ.อดุลย์ ถึงบริเวณท้ายฝาย ม.8) พื้นที่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ