ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการ ขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอดเชื่อมต่อตำบลทุ่งผาสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอดเชื่อมต่อตำบลทุ่งผาสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ราคากลาง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอด เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งผาสุข พื้นที่บ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอด เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งผาสุข พื้นที่บ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566)

อ่านต่อ