ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในเขตเทศบาลตำบลเวียง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2566

อ่านต่อ