ร่วมใส่ผ้าไทย (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) ตามพระราชดำริ

เทศบาลตำบลเวียง นำโดย ส.ต.ท. สำราญ ใจดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมใส่ผ้าไทย (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) ตามพระราชดำริ…