ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุม ในท้องที่จังหวัดพะเยา

ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุม ในท้องที่จังหวัดพะเยา