มอบแผ่นรองซับให้ครอบครัวผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมาย
สท.นิคม ทุ่นใจ และนักพัฒนาชุมชน มอบแผ่นรองซับให้ครอบครัวผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงโดยได้รับการสนับสนุนจาก ประธานชมรมคนพิการจังหวัดพะเยา