ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเวียง

เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร  “แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”

 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2566  และ  14 – 20 สิงหาคม 2566

เปิดบริการตั้งแต่ 08.30 น.- 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หากไม่สามารถแจ้งเหตุด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และส่งมาที่

  • สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง 199 หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
  • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_05560302@dla.go.th
  • โทรสาร 054-452204

https://wianglocal.go.th/home/wp-content/uploads/2023/08/หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.pdf