จุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกอปพร. , ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผอ. กองสาธารณะสุขและเจ้าที่เทศบาลตำบลเวียง ณ หน่วยบริการประชาชน ตำบลเวียง (ป้อมตำรวจหน้าวัดพระนั่งดิน) อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567
 
#หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียง