กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผัก ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลเวียง นำโดย ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารกำนัน
อช. ,พัฒนาการอำเภอเชียงคำ ,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียง และคุณครู,นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง
ร่วมกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผัก ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร ณ บริเวณเทศบาลตำบลเวียง
ผู้นำต้องทำก่อน เพื่อต่อยอดสู่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเวียง