ขอขอบคุณ ธกส. สาขาพระนั่งดิน

เทศบาลตำบลเวียงขอขอบคุณ ธกส. สาขาพระนั่งดิน ที่ได้มอบน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชนตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 
#หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียง