ราคากลาง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอด เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งผาสุข พื้นที่บ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอด เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งผาสุข พื้นที่บ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว) กลุ่มสตรีบ้านล้า หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา “หลักสูตรการทอผ้าไทลื้อ”

อ่านต่อ