ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

 

Admin By Ann