วันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียง ร่วมกับ ศพอส.ต.เวียง(ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง)

วันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียง ร่วมกับ ศพอส.ต.เวียง(ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง)

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
เป็นประธานพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุตำบลเวียง
กิจกรรมทอดผ้าป่าผู้สูงอายุตำบลเวียง/รำวงผู้สูงอายุ/รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ตามประเพณีวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานขององค์กร
#เทศบาลตำบลเวียง #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียง(ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง)

           

admin by Ann