ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

ประกาศร่างประกวดราคา

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือนธันวาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงกา

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือน ธันวาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงกา

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือน ธันวาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงกา

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 65 – ก.ย. 65)

ประกาศผลผู้ชนะการจัด

อ่านต่อ