ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการ ขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ