ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการ ขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอดเชื่อมต่อตำบลทุ่งผาสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องนอดเชื่อมต่อตำบลทุ่งผาสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ