ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณซอยข้างบ้าน ผอ.อดุลย์ ถึงบริเวณท้ายฝาย ม.8) พื้นที่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณซอยข้างบ้าน ผอ.อดุลย์ ถึงบริเวณท้ายฝาย ม.8) พื้นที่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก