โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 15 เมษายน 2566 นำโดย ดาบตำรวจทองอยู่  ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง ประธานสภา สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ประชาชนตำบลเวียง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566