กิจกรรมการนำเสนอชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด และผู้สูงอายุต้นแบบ 80 ปี ยังแจ๋ว

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง,ปลัดเทศบาลตำบลเวียง พร้อมทีมผู้บริหาร,ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ และนักพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมการนำเสนอชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด และผู้สูงอายุต้นแบบ 80 ปี ยังแจ๋ว ณ วัดล้า ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา