งานวันสตรีไทย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เป็นประธานเปิด งานวันสตรีไทยร่วมด้วยปลัดเทศบาลตำบลเวียง,รองนายกฯและทีมบริหาร,ประธานสภาฯ,สท.ทุกหมู่บ้าน,กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำดำเนินการโดย กลุ่มสตรีตำเวียง สนับสนุนกิจกรรมโดยงานพัฒนาชุมชน ตำบลเทศบาลเวียงณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียงโดยมีกิจกรรมดังนี้1.การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และสตรีที่ช่วยเหลือสังคมดีเด่น2.การแสดงสินค้าของกลุ่มสตรีทั้ง 10 หมู่บ้าน3.การทอดผ้าป่าสามัคคีของกลุ่มสตรีทั้ง 10 หมู่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น4.การประกวดขวัญใจสตรี,การแสดงดนตรีโดยใช้เครื่องเล่นจากขยะรีไซเคิล (ด้านสันทนาการ)