ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นำโดย ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง และคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, ปลัดเทศบาลฯ,
พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565“ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา