ข่าวกิจกรรม การประสานงานลงพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ข่าวกิจกรรม การประสานงานลงพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
มอบหมายนักพัฒนาชุมชนประสานงานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเด็กเเรกเกิดที่มีอายุครบ 6 ปี/ เก็บสมุดพกครอบครัว /สอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาให้เงินสงเคราะห์
จำนวน 2 ราย
นำโดยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,อพม.,สท.และผู้นำ
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานขององค์กร
#สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียง
#ฝ่ายอำนวยการ

Admin by Ann